torsdag 6 september 2012


Min eld är den största i Sverige. Plikten är angenäm först när den är gjord. Förälskade sjunger av samma anledning som barn visslar i mörkret.  Vad är man skyldig sitt fosterland? Ingenting.  Vilka konstverk äro erkända? De som behaga överklassen. Bröllopsresan är den första flykten från äktenskapets verklighet.  Vad veta vi om Gud? Ingenting! Livet är en serie omtagningar.  Det är synd om människorna.

Citaten ovan kommer från Strindberg, och är en bråkdel av det han skrivit. De speglar hans person och hans produktivitet: Strindberg skrev ungefär 120 verk, varav mer än 60 dramer, och en oändlig mängd brev. Han var författare,  konstnär och fotograf. Han gjorde sig osams med sina vänner och sina fiender, gifte sig tre gånger och var sexbarnspappa. Han var banbrytande i sitt språk, försökte göra guld och levde i exil utomlands i många år. I allt han gjorde finns dock en glöd och en ärlighet – han trodde verkligen på det han trodde på just då. Hos honom finns också en sårbarhet, något vi kan identifiera oss i – vem är jag och varför finns jag?

I år är det 100 år sedan August Strindberg dog. Runt om i världen uppmärksammas detta. Han är en av våra mest kända svenskar utomlands. Men han är inte bara hyllad - många ogillar honom och hans verk och tycker att han har oförtjänt berömmelse.  Målet med de närmsta veckornas arbete är att du på olika sätt ska få stifta bekantskap med hans alster och själv skaffa dig en uppfattning om honom.

Du visar att du når målen dels genom att redovisa på olika sätt under arbetets gång, dels genom ett avslutande prov i form av en skrivuppgift om Strindberg. Betygskriterier finns under fliken betygskriterier.

På webben finns ett tv-program om Strindberg. Till onsdagen den 19 septembers svensktimme ska du ha gjort uppgift 1 och uppgift 2 på denna blogg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar